Xác người phụ nữ ở Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Xác người phụ nữ ở Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Xác người phụ nữ ở Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận xảy ra khoảng sáng 21/1 trong bụi cây trước cổng của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị khiến nhiều người hốt hoảng. Do không phát hiện có sự tác động từ bên ngoài nên gia đình đã xin không giám định pháp y.

Loading...