Tỷ giá USD ngày 6/12/2016: Tỷ giá tiếp tục tăng nhẹ

Tỷ giá USD ngày 6/12/2016: Tỷ giá tiếp tục tăng nhẹ

Tỷ giá USD ngày 6/12/2016: Giá USD ngày 6/12 được niêm yết tại các Ngân hàng Thương Mại trong nước hôm nay hầu hết đều tăng nhẹ trong phiên giao dịch. Trong khi tỷ giá USD trung tâm hôm nay tăng 2 đồng so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua.

Tỷ giá USD ngày 2/12/2016: Tỷ giá tăng nhẹ

Tỷ giá USD ngày 2/12/2016: Tỷ giá tăng nhẹ

Tỷ giá USD ngày 2/12/2016: Giá USD ngày 2/12 được niêm yết tại các Ngân hàng Thương Mại trong nước hầu hết đều tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Trong khi tỷ giá USD trung tâm hôm nay lại giảm 3 đồng so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua.

Tỷ giá USD ngày 30/11/2016: Tỷ giá quay đầu giảm

Tỷ giá USD ngày 30/11/2016: Tỷ giá quay đầu giảm

Tỷ giá USD ngày 30/11/2016: Giá USD ngày 30/11 được niêm yết tại các Ngân hàng Thương Mại trong nước hầu hết đều quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Trong khi tỷ giá USD trung tâm hôm nay lại giảm 3 đồng so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua.

Tỷ giá USD ngày 28/11/2016: Tỷ giá tăng nhẹ

Tỷ giá USD ngày 28/11/2016: Tỷ giá tăng nhẹ

Tỷ giá USD ngày 28/11/2016: Giá USD ngày 28/11 được niêm yết tại các Ngân hàng Thương Mại trong nước hầu hết đều tiếp tục tăng ngay trong phiên giao dịch đầu tuần này. Trong khi tỷ giá USD trung tâm hôm nay lại giảm 5 đồng so với chốt phiên giao dịch cuối tuần trước.

Tỷ giá USD ngày 24/11/2016: Tỷ giá tiếp tục tăng

Tỷ giá USD ngày 24/11/2016: Tỷ giá tiếp tục tăng

Tỷ giá USD ngày 24/11/2016: Giá USD ngày 24/11 được niêm yết tại các Ngân hàng Thương Mại trong nước hầu hết đều tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Trong khi tỷ giá USD trung tâm hôm nay cũng tiếp tục tăng thêm 13 đồng so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua.

Tỷ giá USD ngày 22/11/2016: Tỷ giá tiếp tục bật tăng

Tỷ giá USD ngày 22/11/2016: Tỷ giá tiếp tục bật tăng

Tỷ giá USD ngày 22/11/2016: Giá USD ngày 22/11 được niêm yết tại các Ngân hàng Thương Mại trong nước hầu hết đều tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Trong khi tỷ giá USD trung tâm hôm nay đảo chiều giảm 4 đồng so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua sau nhiều phiên tăng liên tiếp.

Tỷ giá USD ngày 18/11/2016: Tỷ giá tăng mạnh

Tỷ giá USD ngày 18/11/2016: Tỷ giá tăng mạnh

Tỷ giá USD ngày 18/11/2016: Giá USD ngày 18/11 được niêm yết tại các Ngân hàng Thương Mại trong nước hầu hết đều tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Trong khi tỷ giá USD trung tâm hôm nay tiếp tục tăng 11 đồng so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua.

Tỷ giá USD ngày 16/11/2016: Tỷ giá biến động nhẹ

Tỷ giá USD ngày 16/11/2016: Tỷ giá biến động nhẹ

Tỷ giá USD ngày 16/11/2016: Giá USD ngày 16/11 được niêm yết tại các Ngân hàng Thương Mại trong nước hầu hết đều biến động nhẹ trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Trong khi tỷ giá USD trung tâm hôm nay tiếp tục tăng 7 đồng so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua.

Tỷ giá USD ngày 14/11/2016: Tỷ giá quay đầu tăng

Tỷ giá USD ngày 14/11/2016: Tỷ giá quay đầu tăng

Tỷ giá USD ngày 14/11/2016: Giá USD ngày 14/11 được niêm yết tại các Ngân hàng Thương Mại trong nước hầu hết đều tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Trong khi tỷ giá USD trung tâm hôm nay tiếp tục tăng 11 đồng so với chốt phiên giao dịch cuối tuần trước.

Giá vàng hôm nay 11/11/2016: Giá vàng lao dốc

Giá vàng hôm nay 11/11/2016: Giá vàng lao dốc

Giá vàng hôm nay 11/11/2016 ở trong nước tiếp tục xu hướng lao dốc trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Trong khi đó, giá vàng 11/11/2016 trên thế giới hôm nay cũng sụt giảm mạnh do đồng USD tăng mạnh...

Tỷ giá USD ngày 10/11/2016: Tỷ giá quay đầu giảm nhẹ

Tỷ giá USD ngày 10/11/2016: Tỷ giá quay đầu giảm nhẹ

Tỷ giá USD ngày 10/11/2016: Giá USD ngày 10/11 được niêm yết tại các Ngân hàng Thương Mại trong nước hầu hết đều giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Trong khi tỷ giá USD trung tâm hôm nay tiếp tục tăng 18 đồng so với chốt phiên ngày hôm qua.

Tỷ giá USD ngày 8/11/2016: Tỷ giá tăng nhẹ

Tỷ giá USD ngày 8/11/2016: Tỷ giá tăng nhẹ

Tỷ giá USD ngày 8/11/2016: Giá USD ngày 8/11 được niêm yết tại các Ngân hàng Thương Mại trong nước hầu hết đều tăng nhẹ hoặc ít biến động trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Trong khi tỷ giá USD trung tâm hôm nay tăng 14 đồng so với chốt phiên ngày hôm qua.

Tỷ giá USD ngày 4/11/2016: Tỷ giá ít biến động

Tỷ giá USD ngày 4/11/2016: Tỷ giá ít biến động

Tỷ giá USD ngày 4/11/2016: Giá USD ngày 4/11 được niêm yết tại các Ngân hàng Thương Mại trong nước hầu hết đều giữ ở mức ổn định hoặc ít biến động trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Trong khi tỷ giá USD trung tâm hôm nay tiếp tục giảm thêm 6 đồng so với chốt phiên ngày hôm qua.

Loading...